tel: 535 - 441 - 522

Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

Nasi specjaliści

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

  • Agata Szawiel

    Agata Szawiel

    PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

    Jestem psychologiem i oligofrenopedagogiem. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam serię szkoleń realizowanych przed warszawską Fundację „Synapsis” z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym Zespołem Aspergera. Mam doświadczenie  zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym przejawiającymi trudności w zachowaniu oraz borykającymi się z trudnościami edukacyjnymi, prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W psychologii szczególnie interesuje mnie nurt humanistyczny.