tel: 535 - 441 - 522

Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

Oferta

Co jesteśmy w stanie dla Was zrobić:

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna dorosłych rozpoczyna się od jednego bądź kilku spotkań konsultacyjnych, w trakcie których klient ma możliwość szczegółowego opowiedzenia o swoim życiu i doświadczanych trudnościach. W wyniku szczerej rozmowy psychoterapeuta ma możliwość zrozumienia problemów pacjenta i zaproponowania mu odpowiednich form pomocy. Prowadzona psychoterapia bazuje na założeniach terapii systemowej, pacjent pod kierunkiem psychoterapeuty szuka swoich mocnych stron i zasobów, jakimi dysponuje, i uczy się jak umiejętnie z nich korzystać. Spotkania psychoterapeutyczne mają na celu zniwelowanie objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie pacjenta i poprawę jakości jego życia. 

Indywidualna psychoterapia dorosłych skierowana jest do osób, które doświadczają:

-       obniżonego nastroju i depresji,

-       kłopotów ze snem,

-       zaburzeń odżywiania,

-       objawów psychosomatycznych,

-       lęków, ataków paniki, zaburzeń nerwicowych,

-       znajdują się w sytuacji kryzysu (np. w związku lub w pracy),

-       cierpią po stracie bliskiej osoby,

-       mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,

-       rozwodzą się i jest to dla nich trudne doświadczenie,

-       wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, np. w rodzinie alkoholowej,

-       nie radzą sobie ze stresem,

-       doświadczają trudności rodzinnych lub wychowawczych,

-       nie radzą sobie w relacji z dzieckiem,

-       zostaną rodzicem i obawiają się nowej roli,

-       pragną lepiej siebie rozumieć i rozwijać się.