tel: 535 - 441 - 522

Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

Oferta

Co jesteśmy w stanie dla Was zrobić:

Kursy Rodzicielskie

Czym jest ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców''?

To ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych autorstwa J.Sakowskiej. Opracowany został w oparciu o koncepcję T.Gordona ,,Wychowanie bez porażek'' i metodę A.Faber, E. Mezlish , autorek książki z cylku ,, Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły''.
Udział w programie daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci. Zajęcia są oparte na aktywnym udziale w ćwiczeniach, umożliwiających spojrzenie na problemy dziecka z jego perspektywy. Umożliwiają wnikliwe poznanie i rozumienie zachowań dziecka. Dają możliwość identyfikacji z problemami i obawami innych rodziców, którzy mają ten sam cel, jakim jest dobro dziecka.

Szkoła dla Rodziców adresowana jest do osób, które chcą lepiej komunikować się z własnymi dziećmi, kształtować poprawne relacje, oparte na akceptacji, szacunku i zaufaniu. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców: ,,Wychowywać to kochać i wymagać''.

Zajęcia prowadzone są:

• w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze,
• w grupach nie większych niż 15 osób

Prowadzący: mgr Dorota Skorupa - pedagog, terapeuta

Celem Szkoły dla Rodziców jest:

• Wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z
dziećmi.
• Nauka umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
• Budowanie silnej więzi między rodzicami i dziećmi
• Zdobywanie umiejętności rozwiązywania trudnych problemów
• Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi.
• Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi.
• Wymiana doświadczeń.

Tematyka zajęć:

• Poznanie, kontakt, intergracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów.
Ćwiczenia wprowadzające.
• Granice w wychowaniu. Konieczność stawiania granic w procesie
wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
• Uczucia- część I. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić.

• Uczucia – część II. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami. Jak
sprawić, by dziecko robiło to, czego od niego oczekuję?
• Zachęcanie dziecka do współpracy.
• Kary i konsekwencja w wychowaniu. Kary, które uczą i wychowują,oraz te które
ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać?
• Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
• Zachęcanie do samodzielności
• Pomocna pochwała i zachęta. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz
samego siebie?
• Role w rodzinie– wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
• Podsumowanie i zakończenie

Program obejmuje 10 spotkań po 3-4 godziny (w zależności od potrzeb i problemów)

Co możemy zyskać poprzez udział w programie?
• nabycie umiejętności stawiania granic w kontaktach z dziećmi
• zmianę postaw wychowawczych
• umiejętność rozwiązywania problemów z dziećmi metodą bez porażek
• umiejętność konstruktywnego stosowania kar i pochwał
• umiejętność wychowywania dziecka do samodzielności