tel: 535 - 441 - 522

Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

Oferta

Co jesteśmy w stanie dla Was zrobić:

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy

Działania podejmowane przez psychologa i psychoterapeuty dziecięcego wspólnie z rodzicami dziecka:

-       pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka,

-       pomoc w rozwiązaniu domowych konfliktów,

-       pomoc w sprawnym komunikowaniu się w rodzinie,

-       pomoc w tworzeniu systemu wychowawczego,

-       badanie postaw rodzicielskich i osobowości,

-       terapia relacji rodzic – dziecko,

-       pomoc w sytuacji rozwodu.

 

Działania psychologa i psychoterapeuty dziecięcego nakierowane na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży:

-       wieloaspektowe, specjalistyczne badania rozwoju,

-       obserwacja dziecka w przedszkolu,

-       badanie gotowości przedszkolnej i szkolnej,

-       diagnoza i terapia problemów wychowawczych,

-       pomoc w trudnościach doświadczanych przez dzieci w przedszkolu i szkole,

-       badanie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,

-       badanie poziomu funkcjonowania intelektualnego,

-       badanie uzdolnień,

-       terapia indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, traumy, tiki, zaburzone poczucie własnej wartości, nieśmiałość, samoocena, relacje z innymi, zaburzenia zachowania, mutyzm wybiórczy, problemy społeczne, niska motywacja do nauki