tel: 535 - 441 - 522

Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

Oferta

Co jesteśmy w stanie dla Was zrobić:

Specjalistyczna Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Zespołem Aspergera

W Specjalistycznej Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Zespołem Aspergera prowadzone są następujące działania:

1. Diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

2. Współpraca z rodziną osoby z autyzmem służąca wypracowaniu systemowych rozwiązań w celu poprawy jakości życia osób z autyzmem.

3. Indywidualna terapia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, nakierowana na:

- rozwijanie i usprawnianie komunikacji,

- sprawne realizowanie wyzwań rozwojowych,

- usprawnianie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego,

- budowanie poczucia sprawstwa, poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie.