tel: 535 - 441 - 522

Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

Oferta

Co jesteśmy w stanie dla Was zrobić:

Poradnia Logopedyczna

W pracy łączy się elementy metod:

1. Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard;

2. Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia;

3. Terapia taktylna;

4. Neurosensomotorycznaintegracjia odruchów metodą dr Masgutowej;

5. Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa;

6. Miofunkcjonalna terapia wg Anity Kittel;

7. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa;

8. Pedagogika Marii Montessorii;

9. Logorytmika ( słowo, rytm, ruch, śpiew)

ZAKRES TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

  - dyslalia ( sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, betacyzm, tetacyzm, lambdacyzm,  mowa bezdźwięczna)

  - afazja

  - dyzartria

  - jąkanie

  - ćwiczenia emisji głosu

   Terapia  również na tle niepełnosprawności umysłowej.