IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dorosłych rozpoczyna się od jednego bądź kilku spotkań konsultacyjnych, w trakcie których klient ma możliwość szczegółowego opowiedzenia o swoim życiu i doświadczanych trudnościach. W wyniku szczerej rozmowy psychoterapeuta ma możliwość zrozumienia problemów pacjenta i zaproponowania mu odpowiednich form pomocy. Prowadzona psychoterapia bazuje na założeniach terapii systemowej, pacjent pod kierunkiem psychoterapeuty szuka swoich mocnych stron i zasobów, jakimi dysponuje, i uczy się jak umiejętnie z nich korzystać. Spotkania psychoterapeutyczne mają na celu zniwelowanie objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie pacjenta i poprawę jakości jego życia.

Psychoterapia indywidualna

Indywidualna psychoterapia dorosłych skierowana jest do osób, które doświadczają:

 • obniżonego nastroju i depresji
 • kłopotów ze snem
 • zaburzeń odżywiania
 • objawów psychosomatycznych
 • lęków, ataków paniki, zaburzeń nerwicowych
 • znajdują się w sytuacji kryzysu (np. w związku lub w pracy)
 • cierpią po stracie bliskiej osoby
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • rozwodzą się i jest to dla nich trudne doświadczenie
 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, np. w rodzinie alkoholowej
 • nie radzą sobie ze stresem
 • doświadczają trudności rodzinnych lub wychowawczych
 • nie radzą sobie w relacji z dzieckiem
 • zostaną rodzicem i obawiają się nowej roli
 • pragną lepiej siebie rozumieć i rozwijać się