IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Kursy rodzicielskie

Kursy rodzicielskie

Czym jest ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców''?

To ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych autorstwa J.Sakowskiej. Opracowany został w oparciu o koncepcję T.Gordona ,,Wychowanie bez porażek'' i metodę A.Faber, E. Mezlish , autorek książki z cylku ,, Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły''.

Udział w programie daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci. Zajęcia są oparte na aktywnym udziale w ćwiczeniach, umożliwiających spojrzenie na problemy dziecka z jego perspektywy. Umożliwiają wnikliwe poznanie i rozumienie zachowań dziecka. Dają możliwość identyfikacji z problemami i obawami innych rodziców, którzy mają ten sam cel, jakim jest dobro dziecka.

Szkoła dla Rodziców adresowana jest do osób, które chcą lepiej komunikować się z własnymi dziećmi, kształtować poprawne relacje, oparte na akceptacji, szacunku i zaufaniu. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców: ,,Wychowywać to kochać i wymagać''.

Kursy rodzicielskie

Zajęcia prowadzone są:

 • w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze
 • w grupach nie większych niż 15 osób

Prowadzący: Agata Szawiel - psycholog, oligofrenopedagog

Celem Szkoły dla Rodziców jest:

 • Wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
 • Nauka umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu
 • Budowanie silnej więzi między rodzicami i dziećmi
 • Zdobywanie umiejętności rozwiązywania trudnych problemów
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
 • Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi
 • Wymiana doświadczeń

Tematyka zajęć:

 • Poznanie, kontakt, intergracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów. Ćwiczenia wprowadzające
 • Granice w wychowaniu. Konieczność stawiania granic w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny
 • Uczucia - część I. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić
 • Uczucia - część II. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami. Jak sprawić, by dziecko robiło to, czego od niego oczekuję?
 • Zachęcanie dziecka do współpracy
 • Kary i konsekwencja w wychowaniu. Kary, które uczą i wychowują,oraz te które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać?
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • Pomocna pochwała i zachęta. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie?
 • Role w rodzinie - wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról
 • Podsumowanie i zakończenie

Program obejmuje 10 spotkań po 2 godziny (w zależności od potrzeb i problemów)

Co możemy zyskać poprzez udział w programie?

 • nabycie umiejętności stawiania granic w kontaktach z dziećmi
 • zmianę postaw wychowawczych
 • umiejętność rozwiązywania problemów z dziećmi metodą bez porażek
 • umiejętność konstruktywnego stosowania kar i pochwał
 • umiejętność wychowywania dziecka do samodzielności