IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Specjalistyczna poradnia dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Specjalistyczna poradnia dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

W Specjalistycznej Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Zespołem Aspergera prowadzone są następujące działania:

1. Diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2. Współpraca z rodziną osoby z autyzmem służąca wypracowaniu systemowych rozwiązań w celu poprawy jakości życia osób z autyzmem

3. Indywidualna terapia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, nakierowana na:

  • rozwijanie i usprawnianie komunikacji
  • sprawne realizowanie wyzwań rozwojowych
  • usprawnianie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego
  • budowanie poczucia sprawstwa, poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie

Specjalistyczna poradnia dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera