IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Zakres terapii logopedycznej:

1. Dyslalia ( sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, betacyzm, tetacyzm, lambdacyzm,  mowa bezdźwięczna)

2. Afazja

3. Dyzartria

4. Jąkanie

5. Ćwiczenia emisji głosu

6. Terapia na tle niepełnosprawności intelektualnej.

Poradnia logopedyczna

W pracy łączy się elementy metod:

1. Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard.

2. Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia - Dyna Lingua.

3. Terapia taktylna.

4. Neurosensomotorycznaintegracjia odruchów metodą dr Masgutowej.

5. Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa.

6. Miofunkcjonalna terapia wg Anity Kittel.

7. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

8. Pedagogika Marii Montessorii.

9. Logorytmika ( słowo, rytm, ruch, śpiew).