IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Rodzicu, zauważyłeś, że
- Twoje dziecko nie rozwija się tak samo jak rówieśnicy?
- Twój roczny maluch ma kłopoty z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, nie siada, nie reaguje na bodźce wzrokowe?
- Kilkulatek ma kłopoty z mówieniem albo reakcją na otaczające go środowisko i rówieśników?
- Twoje dziecko unika bliskości, jest nadwrażliwe na dotyk i dźwięki?

Spokojnie - każde dziecko rozwija się inaczej, w swoim tempie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ale może być też tak, że Twoje dziecko wymaga specjalistycznego wsparcia w rozwoju, by móc cieszyć się w pełni dzieciństwem i nabywać nowe, potrzebne umiejętności.

Jeśli jako rodzic szybko zauważysz niepokojące symptomy, możesz niezwłocznie zareagować i objąć swoje dziecko specjalistycznym wsparciem. To pozwoli zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować potencjalne zaburzenia rozwojowe.

Pomoże w tym program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), z którego BEZPŁATNIE może skorzystać każdy rodzic, u którego dziecka stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju.

Zapraszamy do skorzystania z programu WWR w naszej placówce.
Skontaktuj się z nami
535-441-501

WAŻNE
Kwalifikacją do programu WWR jest OPINIA o potrzebie wczesnego wspomagania rozwojuz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nie czekaj na wrzesień, aby przenieść swoje dziecko do naszej placówki.
Przyjmujemy nowych uczestników przez cały rok.

Skontaktuj się z nami
535-441-501

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IQ Dorota Szynal
ul. Ofiar Oświęcimskich 1
58-100 ŚWIDNICA

Oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia terapeutyczne dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas „0”.

Nasza uwaga skoncentrowana jest na małych dzieciach (do rozpoczęcia nauki szkolnej), ponieważ jest to szczególnie ważny czas w ich rozwoju. Dzieci w okresie niemowlęcym i w wieku przedszkolnym odznaczają się wyjątkowo dużą plastycznością centralnego układu nerwowego, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych rezultatów przy korygowaniu występujących zaburzeń oraz przy nabywaniu nowych umiejętności.

Dzieci w tym wieku przejawiają naturalną ciekawość poznawczą, są zainteresowane różnorodnymi aktywnościami proponowanymi w trakcie zajęć, co skutkuje szybszymi postępami w usprawnianiu obniżonych funkcji. Wczesne podjęcie oddziaływań terapeutycznych daje również możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian.

Zajęcia mają na celu wspomaganie całościowego rozwoju psychoruchowego dzieci. Polegają na stymulacji rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i komunikacji, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawnianiu widzenia, słuchu, funkcjonowania w środowisku społecznym i wzmacnianiu samodzielności. Wspomagają dzieci w rozwijaniu swojego potencjału intelektualnego, społecznego i twórczego. Przeznaczone są zarówno dla dzieci z niewielkimi trudnościami, jak i dla dzieci ze znacznymi deficytami funkcjonowania psychoruchowego (dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, z porażeniem mózgowym, dzieci niedowidzące, niedosłyszące, agresywne).

Zajęcia mają formę indywidualną lub grupową, w zależności od potrzeb dziecka. Prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą psycholog dziecięcy, logopeda, neurologopeda, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej oraz fizjoterapeuta.