IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Oferujemy bezpłatną diagnostykę pedagogiczną i psychologiczną oraz zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas „0”. Nasza uwaga skoncentrowana jest na małych dzieciach (do rozpoczęcia nauki szkolnej), ponieważ jest to szczególnie ważny czas w ich rozwoju. Dzieci w okresie niemowlęcym i w wieku przedszkolnym odznaczają się wyjątkowo dużą plastycznością centralnego układu nerwowego, co pozwala na uzyskiwanie pozytywnych rezultatów przy korygowaniu występujących zaburzeń oraz przy nabywaniu nowych umiejętności. Dzieci w tym wieku przejawiają naturalną ciekawość poznawczą, są zainteresowane różnorodnymi aktywnościami proponowanymi w trakcie zajęć, co skutkuje szybszymi postępami w usprawnianiu obniżonych funkcji. Wczesne podjęcie oddziaływań terapeutycznych daje również możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia mają na celu wspomaganie całościowego rozwoju psychoruchowego dzieci. Polegają na stymulacji rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i komunikacji, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawnianiu widzenia, słuchu, funkcjonowania w środowisku społecznym i wzmacnianiu samodzielności. Wspomagają dzieci w rozwijaniu swojego potencjału intelektualnego, społecznego i twórczego. Przeznaczone są zarówno dla dzieci z niewielkimi trudnościami, jak i dla dzieci ze znacznymi deficytami funkcjonowania psychoruchowego (dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, z porażeniem mózgowym, dzieci niedowidzące, niedosłyszące, agresywne).

Zajęcia mają formę indywidualną lub grupową, w zależności od potrzeb dziecka. Prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą psycholog dziecięcy, logopeda, neurologopeda, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta dogoterapii oraz fizjoterapeuta.