IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy

Działania podejmowane przez psychologa i psychoterapeuty dziecięcego wspólnie z rodzicami dziecka:

- pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka

- pomoc w rozwiązaniu domowych konfliktów

- pomoc w sprawnym komunikowaniu się w rodzinie

- pomoc w tworzeniu systemu wychowawczego

- badanie postaw rodzicielskich i osobowości

- terapia relacji rodzic - dziecko

- pomoc w sytuacji rozwodu

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy

Działania psychologa i psychoterapeuty dziecięcego nakierowane na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży:

- wieloaspektowe, specjalistyczne badania rozwoju

- obserwacja dziecka w przedszkolu

- badanie gotowości przedszkolnej i szkolnej

- diagnoza i terapia problemów wychowawczych

- pomoc w trudnościach doświadczanych przez dzieci w przedszkolu i szkole

- badanie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

- badanie poziomu funkcjonowania intelektualnego

- badanie uzdolnień

- terapia indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, traumy, tiki, zaburzone poczucie własnej wartości, nieśmiałość, samoocena, relacje z innymi, zaburzenia zachowania, mutyzm wybiórczy, problemy społeczne, niska motywacja do nauki